People Planet Society Technology

There is a huge need for “change” , for “corporate excellence” , to tackle the world’s problems in a whole. But how? Absolutely NOT how we did “manage” it the last 120 years. LEAN, SixSigma, PDCA, AI, ERP, ….. all “tools” to “get on track” again. But which track ? The same? Preferably not I would say.

Excellence should be a mindset by default , and for many of us it is, in fact I cannot imagine somebody going to work in the morning saying “Let’s make as much trouble as possible” and yet…. How do we get into as much trouble as we do ? My answer is simple : Because we have poor (weak) decision making. And how is that possible? By information getting
filtered out through “subjective analyze”. In this blog I will be posting some comments on (global and local) issues, which could be a result of poor decision making, just for the sake of showing that this is a universal problem in all industries and through all categories or levels of decision takers.


Jimmy Van de PutteEmail : jimmy@fluidism.biz
Twitter : @JIMMYVDP

An idea of the global treats for the next decades :

http://reports.weforum.org/global-risks-2012/#ol=data-explorer
Some further "reflections" : http://www.ascentofhumanity.com/text.php

REACTIONS ARE HIGHLY APPRECIATED !

24 June 2013

De integrale aanpak, doet U mee Mr De Nul ?


Geachte Heer De Nul,

Ik heb met veel aandacht Uw speech gelezen en evenzeer de commentaren op en in  verschillende media.
Ik kan U en alle individuen geen gelijk of ongelijk geven, maar dan ook niemand.

Het lijkt me makkelijk om Uw speech te lenen als basis van mijn antwoord, en ik werp U enkele bedenkingen op die U, mocht U wensen, mag beantwoorden.
Laat me starten met Uw stelling dat ‘de minderheid zal afhaken’ . Met die minderheid doelt U natuurlijk op het klein gedeelte mensen die de inkomsten moeten genereren voor de Staat, waar ik trouwens ook toe behoor. Het mag gezegd dat er in die ‘minderheid’ nog verschillende graduaties zijn. Zo hoort U tot de minderheid binnen deze minderheid. U staat als het ware aan de top van deze minderheid, en ik zweef rond het midden, het wordt dus een kwestie van perceptie.
JA, ik vind het niet leuk dat de Staat veel geld nodig heeft om dingen te kunnen verwezenlijken in de maatschappij en dat dit van mijn loon een enorm groot deel opsoupeert. Want ziet U, Mr De Nul, het loon dat wordt betaald door U, het zogenaamde BRUTO loon, is MIJN loon, en in mijn ogen gaat daarvan een deel naar de Staat, als bijdrage voor het ‘organiseren’ van de maatschappij, hoe je dat noemt, voorafbetaling, werkgeversbijdrage, …whatever, is slechts een bijzaak, ik kom er straks op terug.
Maar ik kan ook inzien dat het beter is dat sommige dingen beschikbaar zijn zoals sociale voorzieningen, scholen, infrastructuur enz. , maar ik veronderstel dat ook U hier geen bezwaar zult maken.

Pensioenen zullen een probleem worden, waar ze het nu nog niet zijn, en ik , die zelf ambtenaar ben, vind het ook geen goed idee om op 56 met pensioen te kunnen (zoals ik dat nu wel zou mogen) .

Maar feit is dat veel mensen krom gewerkt zijn, krom Mr De Nul, in bedrijven zoals de uwe. Hard werken, onheus behandeld door midden managers, onbegrepen of onderkend door topmanagement, niet meer zijn dan een boekhoudkundig gegeven, een uitgavepost (OPEX) , weggesaneerd waar nodig om toch maar Uw kwartaalcijfers te kunnen halen.

En JA Mr De Nul bedankt om 6000 mensen te werk te stellen, het is dankzij mensen zoals U dat er in Vlaanderen (België) werkgelegenheid is… maar in hoe verre verstaat U de link tussen de onredelijke ‘groei’ die U , en vele van Uw collega werkgevers, wil handhaven, en de bedrijfskeuzes keuzes die U maakt met een maatschappelijke impact en de daaruit vloeiende kosten voor de maatschappij?

Toffler gaf jaren geleden al aan dat automatisatie zou zorgen voor minder arbeid. Mocht U de technische middelen hebben van 50 jaar geleden ipv de modernste van vandaag, U werkte misschien met 10,000 mensen. Dus daar ligt al één factor bloot die ik weinig zie opduiken in toekomstprojecties, maar dat is even buiten de kern van mijn betoog.

U wil een oplossing voor de dreigingen die uitgaan van de toekomstige realiteiten, en voor de goede orde, ik vind dat U gelijk heeft.

Laat me starten met de lonen die u uitkeert aan die 6000 mensen. Ik gebruik enkele ruwe cijfers, maar ik veronderstel dat ze dicht bij de waarheid zullen liggen, spreekt U me tegen indien niet.

 

Netto loon van € 25,000 per werknemer, en een kost, die naar de Staat vloeit van  € 20,000. U betaalt dus € 45,000 per werknemer, een totaal van € 270 miljoen.

Stel dat we de ‘kost’ met 40 % naar beneden zouden halen wil dat zeggen dat de totale loonkost plots zakt naar € 222 miljoen. (6000 x € 37,000), een verschil van € 48 miljoen.

Veronderstel nu even dat we uw initiële som die U nu betaalt aan lonen  (€270 miljoen) toch aanhouden aan deze lagere loonkost, wil dat zeggen dat U 7297 mensen kan in dienst nemen voor dezelfde prijs, ik neem afgerond 650 ambtenaren en 650 ‘uitkeringsgerechtigden’ om verder te rekenen, ik kom er straks op terug.

Omdat U niemand moet aanvaarden die niet werkt, herverdelen we het totaal aantal manuren over uw nieuw aantal werknemers. Initieel waren er 6000 werknemers die samen 228,000 manuren presteerden (6000x38hr). Verdeelt over 7297 werknemers maakt dat full-time weken van 31 uur.

U zien Mr De Nul dat ik al enkele oplossingen heb voor de problemen die U voorziet.

Ik heb minder ambtenaren en minder uitkeringstrekkers die ik moet betalen, ik laat iedereen minder hard werken, dus kunnen ze gerust langer werken, en mocht U dat ook herverdelen op basis van leeftijd, kunnen jongeren 35 uren werken en ouderen 25… of eender welke andere verhouding. Maar rekent u even verder met me mee.

Bij 6000 werknemers en een kost van € 20,000 was de inkomst voor de staat € 120 miljoen. Bij een kost van € 12,000 en met 7297 werknemers, daalt de inkomst tot € 87,58 miljoen.

De uitgaven echter voor de Staat zijn ook gedaald.

650 ambtenaren minder wil zeggen 650 x € 45 000 (een gemiddeld ambtenarenloon) = € 29,2 miljoen

650 uitkeringsgerechtigden minder wil zeggen 650 x € 13200 (bij een uitkering van € 1100 / maand) = € 8,6 miljoen

Totaal moet de Staat dus € 37,8 miljoen minder uitgeven, wanneer ik de onrechtstreekse kosten daarbij reken zoals elektriciteit, gebouw, computers, verzekeringen… voor ambtenaren van € 5000/ ambtenaar/jaar =  € 3,2 miljoen, dan komt het totaal aan besparingen voor de Staat op  € 41miljoen.

Dus € 120 miljoen min € 41 miljoen zou wil zeggen € 79 miljoen vrij budget.

De Staat int bij de nieuwe situatie € 87,58 miljoen, ipv € 79 miljoen. Volgens mijn berekening zal er dus € 8,58 miljoen overschot zijn… niet slecht, zou ik durven stellen.

Dus, even op een rijtje. Kosten voor de staat zijn minder, ambtenaren minder, uitkeringsgerechtigden zijn minder, werkweek wordt korter, dus langer werken is mogelijk.( ik werk dit even niet uit maar ook daar zit nog extra ‘winst’ in) en de Staat houdt 10 % OVER op de inkomsten enkel voor Uw bedrijf Mr De Nul, er is slechts één ding dat ontbreekt…. Uw medewerking.

Bent U bereid om 1297 extra mensen te aanvaarden en de werkweek naar 31 uur te laten zakken? Of wil ‘Kosten -40%’ enkel zeggen betere kwartaalcijfers voor U ? Mijn plan hoe die ‘luie’ uitkeringstrekkers aan het werk te krijgen laat ik even aan de kant liggen, het is er wel, maar dat is weer naast de kern, het feit dat die 650 uitkeringstrekkers een loon ontvangen van € 25000 per jaar ipv € 13200 uitkering is alleszins al een troef, vindt u niet ?

U ziet Mr De Nul dat Ik iedereen kan plezieren en een oplossing kan bieden, de enige die hier nu nog niets aan heeft bent U, Mr De Nul.

Maar ik denk dat van die € 8,58 miljoen er misschien wel wat kan gebruikt worden om U tegemoet te komen, misschien in de vorm van nog meer subsidie… of had U iets anders in gedachte, ongetwijfeld kijkt U als eerste naar die € 48 miljoen besparing op loonuitgave die ik eerst voorstelde...maar zoals ik al zei, Mr De Nul, dat is een deel van MIJN loon, en IK ben WEL bereid om op die manier te betalen voor een betere maatschappij, ik ben mijn eigen aandeelhouder, ziet U.

Of misschien, heel misschien ziet U ook in dat die € 8,58 miljoen een eerste stap kan zijn om onze torenhoge staatsschuld af te bouwen,….of is dat plots, wanneer ik het zo voorstel, niet meer zo van belang.

 
Jimmy Van de Putte
 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment